تابلوی متولد آبان ماه 24 عیار

168 $

تابلوی متولد آبان ماه 24 عیار

————————————————————-

مناسبت : کادوی مناسبتهای مختلف

————————————————————

توضیحات:جهت سفارش این ایتم 72 ساعت قبل از زمان مورد نظرتان برای دلیوری سفارش دهید

—————————————————————-

دلیوری به: تهران-کرج-مشهد-شیراز-اصفهان-تبریز

————————————————————–

زمان تحویل :تحویل کالابه تهران و کرج 7 روز پس از سفارش

شهرهای دیگر 10 روز پس از سفارش

———————————————————————-

:مشخصات

ورقه طلای به کار رفته در نماد ماه آبان 24 عیار میباشد و به همراه محصول کارت گارانتی نیز جهت ضمانت داده می شود.

این قاب عکس بهترین هدیه ای است که میتوان به یک متولد آبان ماه داد.

توضیح درباره متولدین آبان ماه :

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:

مصمم‌، قاطع‌، با اراده‌، پر قدرت‌، محكم‌ و نيرومند، عاطفي‌، احساساتي‌، پراحساس‌ و شهودي‌، مقتدر، با نفوذ، قوي‌، جذاب‌، گيرا، پرشور و پرحرارت‌، پر شور و شوق‌ و مهيج‌

نبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:

حسود، غيرتي‌، خشمگين‌ و غضب‌ آلود، وسواسي‌ و بي‌اختيار ، تودار، پنهان‌ كار، مرموز، لجوج‌، يك‌ دنده‌، سرسخت‌ و خودرأي‌

متولدين‌ آبان‌ ماه‌ در تمام‌ منطقه‌ البروج‌ پر شورترين‌، مقتدرترين‌، پر حرارت‌ترين‌ وپيچيده‌ترين‌ افراد به‌ شمار مي‌آيند. حتي‌ زماني‌ كه‌ به‌ ظاهر خونسرد، آرام‌ و خويشتن‌دار مي‌رسند، درونشان‌ پر از جوش‌ و خروش‌ و انرژي‌، عاطفه‌ و احساس‌ است‌. درواقع‌ درست‌ مثل‌ آتشفشاني‌ هستند كه‌ زير آبهاي‌ آرام‌ قرار دارند و هر لحظه‌ ممكن‌است‌ كه‌ فوران‌ كنند، ولي‌ افرادي‌ كه‌ تيزهوش‌ و زيرك‌ محسوب‌ مي‌شوند، از آن‌خشونت‌ مهار شده‌، قدرت‌ بي‌حد و حصر و شخصيت‌ هيپنوتيزم‌ كننده‌ شان‌ و درعين‌ حال‌ آرامش‌ و خودداري‌ ظاهرشان‌ آگاه‌ هستند. همراهي‌ با آنها در اجتماعات‌ وگردهمايي‌هاي‌ اجتماعي‌ مرسوم‌ خوشايند است‌، چون‌ آنها در حين‌ بحث‌ و گفتگو بافكر، با ملاحظه‌، موقر، محترم‌، متين‌، خوددار و در عين‌ حال‌ با محبت‌، خوش‌ رو،خوش‌ برخورد، با نزاكت‌ و مهربان‌ هستند، گاهي‌ اوقات‌ نگاهشان‌ آن‌ چنان‌ نافذ وعميق‌ مي‌شود كه‌ اطرافيان‌ خجالتي‌ و كمرو تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند و احساس‌مي‌كنند كه‌ در مقابل‌ آنها بي‌دفاع‌ هستند.

آنها در ظاهر كناره‌گيري‌ از كانون‌ فعاليت‌ها و توجهات‌ را ترجيح‌ مي‌دهند ولي‌ درعين‌ حال‌ افرادي‌ كه‌ آنها را خوب‌ مي‌شناسند، متوجه‌ هوشياري‌ زيركانه‌ آنها مي‌شوندكه‌ جزيي‌ از شخصيت‌ وجوديشان‌ به‌ شمار مي‌آيد. آنها نيازمند انضباط فردي‌ هستند،چون‌ قادرند ويژگي‌ها و خصوصيت‌هاي‌ منحصر به‌ فرد خودشان‌ را شناسايي‌ كرده‌ وبه‌ همين‌ دليل‌ از افراد ديگر متمايز شوند. در حقيقت‌، آنها به‌ راحتي‌ قادرند از قدرت‌خويش‌ در جهت‌ خير و يا شر استفاده‌ كنند. آنها شديدا پيگير، مصر، سمج‌ و با اراده‌هستند، از عقيده‌ راسخي‌ برخوردارند و در عين‌ حال‌ عميقا حساس‌ هستند و به‌ آساني‌تحت‌ تأثير عواطف‌ و احساسات‌ دروني‌ خودشان‌ قرار مي‌گيرند. به‌ همين‌ دليل‌ نيز به‌راحتي‌ صدمه‌ مي‌خورند و اگر مورد توهين‌ يا بي‌حرمتي‌ قرار بگيرند، به‌ سرعت‌برانگيخته‌ شده‌ و خشم‌ و عصبانيت‌ بي‌امان‌ و خطرناك‌ خود را بروز مي‌دهند.گهگاهي‌ آن‌ چنان‌ رك‌ گو مي‌شوند كه‌ تا آخر عمر دشمناني‌ خطرناك‌ براي‌ خودشان‌مي‌تراشند، چون‌ بيش‌ از حد دقيق‌، موشكاف‌ و عيب‌ جو هستند و اگر از كسي‌خوششان‌ نيايد، تظاهر به‌ دوست‌ داشتن‌ را امري‌ شديدا دشوار تلقي‌ مي‌كنند.

آنها قادرند انرژي‌ فراوان‌ خودشان‌ را به‌ طور سازنده‌اي‌ مهار كنند و اعتماد به‌ نفس‌خودشان‌ را با زيركي‌ و بلند پروازي‌شان‌ را با بلند همتي‌ و علو طبع‌ تعديل‌ نمايند، به‌شرط آن‌ كه‌ طرف‌ مقابل‌ را دوست‌ داشته‌ باشند. در محل‌ كار با همكارانشان‌ تنها به‌عنوان‌ رهبر رابطه‌ برقرار مي‌كنند و نسبت‌ به‌ افرادي‌ كه‌ به‌ آنها بي‌علاقه‌ هستند، شديدابي‌رحم‌، سنگدل‌ و بي‌پرده‌ مي‌شوند. آنها به‌ شدت‌ متوقع‌، بي‌گذشت‌ و پرتوقع‌ هستند ونمي‌توانند به‌ راحتي‌ از اشتباهات‌ و نقطه‌ ضعف‌هاي‌ ديگران‌ چشم‌ پوشي‌ نمايند،شايد به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ از وجود نقطه‌ ضعف‌ها و بدي‌هاي‌ خودشان‌ غافل‌ هستند ونفرت‌ و بيزاري‌ خويش‌ را به‌ طرز نامعقولي‌ در قالب‌ خشم‌ و عصبانيت‌ نشان‌ مي‌دهند.اگرچه‌ آنها مي‌توانند دوستاني‌ خارق‌ العاده‌ باشند به‌ شرط آن‌ كه‌ دوستانشان‌ احترام‌،آبرو، شرف‌ و حرمت‌ آنها را كه‌ نسبت‌ به‌ آنها بيش‌ از حد حساس‌ هستند، مورد ترديدقرار نداده‌ و زير سؤال‌ نبرند. آنها زماني‌ كه‌ احساس‌ كنند دوستانشان‌ به‌ حالشان‌ مفيدنيستند، به‌ راحتي‌ آنها را كنار مي‌گذارند، ولي‌ خودشان‌ به‌ اين‌ خصيصه‌ منفي‌ خوب‌آگاهند و بيشتر اوقات‌ با اين‌ تمايل‌ مي‌جنگند.

آنها به‌ كمك‌ قدرت‌هاي‌ معقولشان‌ كه‌ با تخيل‌ و الهام‌ و شهود همراه‌ هستند و بابهره‌گيري‌ از استعداد، ذوق‌، قريحه‌، بينش‌ دقيق‌ و تحليل‌ گرانه‌شان‌، به‌ علاوه‌ شانس‌خوبشان‌ از علم‌ و آگاهي‌ برخوردارند. در واقع‌ آنها به‌ نسبت‌ متولدين‌ ماههاي‌ ديگر ازشانس‌ بيشتري‌ براي‌ نابغه‌ شدن‌ برخوردارند، ولي‌ متأسفانه‌ گهگاهي‌ به‌ افراط و تفريطپرداخته‌، بر عليه‌ تمام‌ رسوم‌ به‌ شورش‌ برخاسته‌، به‌ سمت‌ اغراق‌ و گزافه‌گويي‌ سوق‌يافته‌ و از بدي‌ها و عيوب‌ خود غافل‌ مي‌شوند. عصبانيت‌ ترس‌ آور، بي‌رحمي‌ وخشونت‌ آزار گرانه‌ و ستيزه‌ جويانه‌، خودپسندي‌ و نخوت‌ شديد، حسادت‌ بيمارگون‌و ناپايداري‌ و بي‌ثباتي‌ شديد خلق‌ و خو همگي‌ برخي‌ از عادات‌ بد آنها به‌ شمارمي‌آيند. آن‌ دسته‌ از متولدين‌ آبان‌ ماه‌ كه‌ به‌ مسامحه‌ گري‌ و تعلل‌ دست‌ مي‌زنند، تبديل‌به‌ افرادي‌ تنبل‌، خودخواه‌، لذت‌ جو و لوس‌ مي‌شوند كه‌ مدام‌ خواهان‌ شنيدن‌ تملق‌ وتمجيد از جانب‌ دوستانشان‌ هستند.

از آنجايي‌ كه‌ آنها كاملا با استعداد و خوش‌ ذوق‌ هستند، مي‌توانند در بسياري‌ ازحرفه‌ها و مشاغل‌ موفقيت‌ كسب‌ نمايند.

از آنجايي‌ كه‌ در كار بسيار جدي‌، مستقل‌ و خويشتن‌ دار هستند مي‌توانند جراح‌،دانشمند، قهرمان‌ و سربازاني‌ متهور و دلاور باشند. در كل‌ هر حرفه‌اي‌ كه‌ لازمه‌اش‌تحقيق‌، بررسي‌، پژوهش‌ و سر و كله‌ زدن‌ با واقعيات‌ است‌ و در آن‌ سري‌ نهفته‌ باشد،برايشان‌ جالب‌ و خوشايند است‌، همچنين‌ مي‌توانند سخنوران‌، ناطقان‌ و استاداني‌مجاب‌ گر و متقاعد كننده‌ باشند و به‌ عنوان‌ ديپلمات‌ يا مبلغ‌ مذهبي‌ و عرفاني‌ موفقيت‌كسب‌ نمايند و خودي‌ نشان‌ دهند.

متولدين‌ آبان‌ ماه‌ در عشق‌ و عاشقي‌ بسيار احساساتي‌، عاطفي‌ و فعال‌ هستند. ارتباطعاشقانه‌ به‌ نظر آنها امري‌ مقدس‌ است‌ و از بعد معنوي‌ به‌ آن‌ مي‌نگرند. زماني‌ كه‌ عاشق‌مي‌شوند، در خلسه‌ فرو رفته‌ و از خود بي‌خود مي‌شوند و فرديت‌ خويش‌ را از يادمي‌برند و ازدواج‌ به‌ نظر آنها يك‌ پيوند روحي‌ و رواني‌ به‌ شمار مي‌آيد. به‌ همين‌ دليل‌نيز گهگاهي‌ در امر عشق‌ و عاشقي‌ آن‌ چنان‌ به‌ افراط مي‌روند كه‌ لقب‌ «عشاق‌ بخت‌برگشته‌ و بد فرجام‌» را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهند.

مقدار:

نگهدارنده واحد:تابلوی متولد آبان ماه 24 عیار. دسته: .

توضیحات محصول

توضیحات:جهت سفارش این ایتم 72 ساعت قبل از زمان مورد نظرتان برای دلیوری سفارش دهید

———————————————

:مشخصات

ورقه طلای به کار رفته در نماد ماه آبان 24 عیار میباشد و به همراه محصول کارت گارانتی نیز جهت ضمانت داده می شود.

این قاب عکس بهترین هدیه ای است که میتوان به یک متولد آبان ماه داد.

توضیح درباره متولدین آبان ماه :

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:

مصمم‌، قاطع‌، با اراده‌، پر قدرت‌، محكم‌ و نيرومند، عاطفي‌، احساساتي‌، پراحساس‌ و شهودي‌، مقتدر، با نفوذ، قوي‌، جذاب‌، گيرا، پرشور و پرحرارت‌، پر شور و شوق‌ و مهيج‌

نبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:

حسود، غيرتي‌، خشمگين‌ و غضب‌ آلود، وسواسي‌ و بي‌اختيار ، تودار، پنهان‌ كار، مرموز، لجوج‌، يك‌ دنده‌، سرسخت‌ و خودرأي‌

متولدين‌ آبان‌ ماه‌ در تمام‌ منطقه‌ البروج‌ پر شورترين‌، مقتدرترين‌، پر حرارت‌ترين‌ وپيچيده‌ترين‌ افراد به‌ شمار مي‌آيند. حتي‌ زماني‌ كه‌ به‌ ظاهر خونسرد، آرام‌ و خويشتن‌دار مي‌رسند، درونشان‌ پر از جوش‌ و خروش‌ و انرژي‌، عاطفه‌ و احساس‌ است‌. درواقع‌ درست‌ مثل‌ آتشفشاني‌ هستند كه‌ زير آبهاي‌ آرام‌ قرار دارند و هر لحظه‌ ممكن‌است‌ كه‌ فوران‌ كنند، ولي‌ افرادي‌ كه‌ تيزهوش‌ و زيرك‌ محسوب‌ مي‌شوند، از آن‌خشونت‌ مهار شده‌، قدرت‌ بي‌حد و حصر و شخصيت‌ هيپنوتيزم‌ كننده‌ شان‌ و درعين‌ حال‌ آرامش‌ و خودداري‌ ظاهرشان‌ آگاه‌ هستند. همراهي‌ با آنها در اجتماعات‌ وگردهمايي‌هاي‌ اجتماعي‌ مرسوم‌ خوشايند است‌، چون‌ آنها در حين‌ بحث‌ و گفتگو بافكر، با ملاحظه‌، موقر، محترم‌، متين‌، خوددار و در عين‌ حال‌ با محبت‌، خوش‌ رو،خوش‌ برخورد، با نزاكت‌ و مهربان‌ هستند، گاهي‌ اوقات‌ نگاهشان‌ آن‌ چنان‌ نافذ وعميق‌ مي‌شود كه‌ اطرافيان‌ خجالتي‌ و كمرو تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند و احساس‌مي‌كنند كه‌ در مقابل‌ آنها بي‌دفاع‌ هستند.

آنها در ظاهر كناره‌گيري‌ از كانون‌ فعاليت‌ها و توجهات‌ را ترجيح‌ مي‌دهند ولي‌ درعين‌ حال‌ افرادي‌ كه‌ آنها را خوب‌ مي‌شناسند، متوجه‌ هوشياري‌ زيركانه‌ آنها مي‌شوندكه‌ جزيي‌ از شخصيت‌ وجوديشان‌ به‌ شمار مي‌آيد. آنها نيازمند انضباط فردي‌ هستند،چون‌ قادرند ويژگي‌ها و خصوصيت‌هاي‌ منحصر به‌ فرد خودشان‌ را شناسايي‌ كرده‌ وبه‌ همين‌ دليل‌ از افراد ديگر متمايز شوند. در حقيقت‌، آنها به‌ راحتي‌ قادرند از قدرت‌خويش‌ در جهت‌ خير و يا شر استفاده‌ كنند. آنها شديدا پيگير، مصر، سمج‌ و با اراده‌هستند، از عقيده‌ راسخي‌ برخوردارند و در عين‌ حال‌ عميقا حساس‌ هستند و به‌ آساني‌تحت‌ تأثير عواطف‌ و احساسات‌ دروني‌ خودشان‌ قرار مي‌گيرند. به‌ همين‌ دليل‌ نيز به‌راحتي‌ صدمه‌ مي‌خورند و اگر مورد توهين‌ يا بي‌حرمتي‌ قرار بگيرند، به‌ سرعت‌برانگيخته‌ شده‌ و خشم‌ و عصبانيت‌ بي‌امان‌ و خطرناك‌ خود را بروز مي‌دهند.گهگاهي‌ آن‌ چنان‌ رك‌ گو مي‌شوند كه‌ تا آخر عمر دشمناني‌ خطرناك‌ براي‌ خودشان‌مي‌تراشند، چون‌ بيش‌ از حد دقيق‌، موشكاف‌ و عيب‌ جو هستند و اگر از كسي‌خوششان‌ نيايد، تظاهر به‌ دوست‌ داشتن‌ را امري‌ شديدا دشوار تلقي‌ مي‌كنند.

آنها قادرند انرژي‌ فراوان‌ خودشان‌ را به‌ طور سازنده‌اي‌ مهار كنند و اعتماد به‌ نفس‌خودشان‌ را با زيركي‌ و بلند پروازي‌شان‌ را با بلند همتي‌ و علو طبع‌ تعديل‌ نمايند، به‌شرط آن‌ كه‌ طرف‌ مقابل‌ را دوست‌ داشته‌ باشند. در محل‌ كار با همكارانشان‌ تنها به‌عنوان‌ رهبر رابطه‌ برقرار مي‌كنند و نسبت‌ به‌ افرادي‌ كه‌ به‌ آنها بي‌علاقه‌ هستند، شديدابي‌رحم‌، سنگدل‌ و بي‌پرده‌ مي‌شوند. آنها به‌ شدت‌ متوقع‌، بي‌گذشت‌ و پرتوقع‌ هستند ونمي‌توانند به‌ راحتي‌ از اشتباهات‌ و نقطه‌ ضعف‌هاي‌ ديگران‌ چشم‌ پوشي‌ نمايند،شايد به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ از وجود نقطه‌ ضعف‌ها و بدي‌هاي‌ خودشان‌ غافل‌ هستند ونفرت‌ و بيزاري‌ خويش‌ را به‌ طرز نامعقولي‌ در قالب‌ خشم‌ و عصبانيت‌ نشان‌ مي‌دهند.اگرچه‌ آنها مي‌توانند دوستاني‌ خارق‌ العاده‌ باشند به‌ شرط آن‌ كه‌ دوستانشان‌ احترام‌،آبرو، شرف‌ و حرمت‌ آنها را كه‌ نسبت‌ به‌ آنها بيش‌ از حد حساس‌ هستند، مورد ترديدقرار نداده‌ و زير سؤال‌ نبرند. آنها زماني‌ كه‌ احساس‌ كنند دوستانشان‌ به‌ حالشان‌ مفيدنيستند، به‌ راحتي‌ آنها را كنار مي‌گذارند، ولي‌ خودشان‌ به‌ اين‌ خصيصه‌ منفي‌ خوب‌آگاهند و بيشتر اوقات‌ با اين‌ تمايل‌ مي‌جنگند.

آنها به‌ كمك‌ قدرت‌هاي‌ معقولشان‌ كه‌ با تخيل‌ و الهام‌ و شهود همراه‌ هستند و بابهره‌گيري‌ از استعداد، ذوق‌، قريحه‌، بينش‌ دقيق‌ و تحليل‌ گرانه‌شان‌، به‌ علاوه‌ شانس‌خوبشان‌ از علم‌ و آگاهي‌ برخوردارند. در واقع‌ آنها به‌ نسبت‌ متولدين‌ ماههاي‌ ديگر ازشانس‌ بيشتري‌ براي‌ نابغه‌ شدن‌ برخوردارند، ولي‌ متأسفانه‌ گهگاهي‌ به‌ افراط و تفريطپرداخته‌، بر عليه‌ تمام‌ رسوم‌ به‌ شورش‌ برخاسته‌، به‌ سمت‌ اغراق‌ و گزافه‌گويي‌ سوق‌يافته‌ و از بدي‌ها و عيوب‌ خود غافل‌ مي‌شوند. عصبانيت‌ ترس‌ آور، بي‌رحمي‌ وخشونت‌ آزار گرانه‌ و ستيزه‌ جويانه‌، خودپسندي‌ و نخوت‌ شديد، حسادت‌ بيمارگون‌و ناپايداري‌ و بي‌ثباتي‌ شديد خلق‌ و خو همگي‌ برخي‌ از عادات‌ بد آنها به‌ شمارمي‌آيند. آن‌ دسته‌ از متولدين‌ آبان‌ ماه‌ كه‌ به‌ مسامحه‌ گري‌ و تعلل‌ دست‌ مي‌زنند، تبديل‌به‌ افرادي‌ تنبل‌، خودخواه‌، لذت‌ جو و لوس‌ مي‌شوند كه‌ مدام‌ خواهان‌ شنيدن‌ تملق‌ وتمجيد از جانب‌ دوستانشان‌ هستند.

از آنجايي‌ كه‌ آنها كاملا با استعداد و خوش‌ ذوق‌ هستند، مي‌توانند در بسياري‌ ازحرفه‌ها و مشاغل‌ موفقيت‌ كسب‌ نمايند.

از آنجايي‌ كه‌ در كار بسيار جدي‌، مستقل‌ و خويشتن‌ دار هستند مي‌توانند جراح‌،دانشمند، قهرمان‌ و سربازاني‌ متهور و دلاور باشند. در كل‌ هر حرفه‌اي‌ كه‌ لازمه‌اش‌تحقيق‌، بررسي‌، پژوهش‌ و سر و كله‌ زدن‌ با واقعيات‌ است‌ و در آن‌ سري‌ نهفته‌ باشد،برايشان‌ جالب‌ و خوشايند است‌، همچنين‌ مي‌توانند سخنوران‌، ناطقان‌ و استاداني‌مجاب‌ گر و متقاعد كننده‌ باشند و به‌ عنوان‌ ديپلمات‌ يا مبلغ‌ مذهبي‌ و عرفاني‌ موفقيت‌كسب‌ نمايند و خودي‌ نشان‌ دهند.

متولدين‌ آبان‌ ماه‌ در عشق‌ و عاشقي‌ بسيار احساساتي‌، عاطفي‌ و فعال‌ هستند. ارتباطعاشقانه‌ به‌ نظر آنها امري‌ مقدس‌ است‌ و از بعد معنوي‌ به‌ آن‌ مي‌نگرند. زماني‌ كه‌ عاشق‌مي‌شوند، در خلسه‌ فرو رفته‌ و از خود بي‌خود مي‌شوند و فرديت‌ خويش‌ را از يادمي‌برند و ازدواج‌ به‌ نظر آنها يك‌ پيوند روحي‌ و رواني‌ به‌ شمار مي‌آيد. به‌ همين‌ دليل‌نيز گهگاهي‌ در امر عشق‌ و عاشقي‌ آن‌ چنان‌ به‌ افراط مي‌روند كه‌ لقب‌ «عشاق‌ بخت‌برگشته‌ و بد فرجام‌» را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهند.